Tu­sen takk for tur­mu­lig­he­ten!

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Tone, Ma­rit, El­len. An­ne og An­ne Ceci­lie.

Vi er en gjeng med «gå-jen­ter» som av og til øns­ker å be­ve­ge oss ned til jor­de­ne/Gjer­pens­da­len fra Balle­stad­høg­da borten­for liste­høv­le­ri­et. I fle­re år har det­te ikke va­ert mu­lig for­di ei­ere om­kring har nek­tet gå­en­de at­komst.

En­de­lig så har Geir Kal­land (ei­er av Vest­re Bor­ge Ride­sen­ter) åp­net opp for at vi kan be­ve­ge oss ned til det vak­re om­rå­det, noe vi er kjempe­gla­de og takk­nem­li­ge for. Re­spekt for na­tu­ren, en­ten der er ny­sådd el­ler ei, for dyr som bei­ter, hes­ter som tre­ner med mer er en selv­føl­ge.

Tu­sen takk Geir Kal­land for at vi med god sam­vit­tig­het kan fer­des ned mot jor­de­ne, at vi kan se hvor vak­kert der er, nyte el­ven som stil­le ren­ner, snu­se inn- jord og bloms­ter, ta en kaffe­kopp i ga­pa­hu­ken og nik­ke blidt til ku­ene på bei­te mens vi ro­lig og stil­le vand­rer vi­de­re på vår man­dags­run­de.

Du for­tje­ner ros og en stor takk. Vi vil ikke-, skal ikke- og hå­per ikke å mis­bru­ke til­li­ten du gir!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.