Må Fa­ger­mo ut på ba­nen for å sco­re alle må­le­ne selv?

Varden - - HALLO VARDEN LEDER - Per­ry, Gul­set

Man­dag skal Odd spil­le hjem­me mot Aalesund. Blir det fle­re sco­rin­ger da? I Mol­de var det nes­ten utro­lig at ikke spil­ler­ne klar­te å sco­re uten­om på straffe­spark. Det er selv­føl­ge­lig tre­ne­rens an­svar når la­get ikke gjør det slik man bur­de, men jeg sy­nes alle spil­ler­ne bør bli igjen etter tre­nin­ge­ne for å tre­ne på av­slut­nin­ger. Fa­ger­mo kan vel ikke gå ut på ba­nen for å sco­re selv?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.