Får skjen­ke brenne­vin, men bare i luk­ke­de sel­ska­per

Varden - - NYHETER - PORS­GRUNN

Det­ord­net seg for Elve­bred­den Kafé, som nå har fått be­vil­ling til å skjen­ke ster­ke­re sa­ker enn øl og vin. Men det er kun i slut­te­de sel­ska­per.

I går meld­te Var­den at etab­lis­se­men­tet had­de fått spritnekt for­di de var de­fi­nert som en kafé.

Men nå har det gått i boks. Så len­ge det sel­ges sprit kun i luk­ke­de sel­ska­per, er det greit, me­ner kom­mu­nens ser­vice­kon­tor.

Eu­ni­ke Kris­tof­fer­sen ved Elve­bred­den Kafé sier at det er vik­tig at etab­lis­se­men­tet kan til­by al­ko­hol i grup­pe 3.

– Det er vik­tig i for­bin­del­se med jule­bord og and­re luk­ke­de ar­ran­ge­men­ter, sier hun.

Elve­bred­den Kafé lig­ger i Sko mva er kvar­ta­let og har holdt det gå­en­de i snart tre år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.