Ryd­der etter rus­fes­ter

Etter skole­tid blir skog­hol­tet og ute­om­rå­det til Kjøl­nes ung­doms­sko­le brukt som ru­s­are­na for unge som røm­mer fra sen­trum.

Varden - - NYHETER - PORS­GRUNN

KJØL­NES:

BEGGE FOTO: RAGNHILD JOHANSEN

Andrea Abra­ham­sen. Ma­ren Saet­her og rek­tor Kjell Karls­rud i sko­gen der ung­dom­mer ru­ser seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.