Bred­bånd til de som bor langs sma­le vei­er

Et spleise­lag med sta­ten gjør at be­bo­ere i Me­lum og Kile­byg­da snart får bred­bånd.

Varden - - NYHETER - SKI­EN

BREDE SMIL:

Det stat­li­ge til­skud­det gir hus­stan­der i dis­trik­te­ne ny el­ler for­bed­ret bred­bånds­dek­ning. Kra­gerø 3.175.000 kr Sel­jord 400.000 kr Ski­en 3.000.000 kr Tok­ke 2.000.000 kr Tele­mark 8.575.000 kr Kil­de: Na­sjo­nal kom­mu­ni­ka­sjons­myn­dig­het (Nkom)

Ut­byg­gings­sjef Tor Arne­sen og ord­fø­rer Hed­da Foss Fi­ve kan smi­le bredt etter at Ski­en får tre av de 8,5 mil­lio­ne­ne som Tele­mark får til bred­bånds­ut­byg­ging.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.