Klar fram­gang

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Be­ver­øya Cam­ping AS auka drifts­inn­tek­te­ne med vel 1,4 mil­lio­nar kro­ner i fjor - til 9,4 mil­lio­nar. Re­sul­ta­tet før skatt blei 516.000 kro­ner, mot 12.000 føre­gå­an­de år. Sel­ska­pet har ein ei­gen­ka­pi­tal på 3,9 mil­lio­nar kro­ner og to­tal bok­ført ka­pi­tal ut­gjer 27,7 mil­lio­nar. Sel­ska­pet er likt eigd av syst­re­ne Solveig Kaasa og Astrid Kaasa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.