Ikke plas­sert lov­lig

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Eie­ren av en ut­plas­sert cam­pin­gen­het med ve­ran­da i Sannes­ve­gen har fått på­legg om å fjer­ne en­he­ten av No­me kom­mu­ne. Til­ta­ket kan om­sø­kes, men det er ikke gitt at ved­kom­men­de får til­la­tel­se, i og med at en­he­ten står i et om­rå­de re­gu­lert som land­bruk-, na­tur- og fri­lufts­om­rå­de. Uten til­la­tel­se må en­he­ten bort sei­nest 27. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.