Får nye p-plas­ser

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

No­tod­den kom­mu­ne vil i høst an­leg­ge 20 nye par­ke­rings­plas­ser uten­for No­tod­den ka­pell. Nes­te skal det, iføl­ge lo­kal­avi­sa Te­len, an­leg­ges yt­ter­li­ge­re plas­ser. En be­gren­se­de par­ke­rings­ka­pa­si­te­ten ved ka­pel­let har va­ert et stort pro­blem i åre­vis, spe­si­elt i for­bin­del­se med be­gra­vel­ser. Nå ser det alt­så ut til at pro­ble­met blir løst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.