Ski­ens­mo­del­len

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Råd­man­nen for­slår for by­sty­ret å ved­ta en re­vi­dert «Ski­ens­mo­dell» for til­tak mot svart ar­beid og so­si­al dum­ping.

Fra før har Ski­en har ved­tatt «Ski­ens-mo­del­len, Pors­grunn; «Ski­ens-mo­del­len» med mo­di­fi­ka­sjo­ner. Bam­ble lig­ger na­ert opp mot «Ski­ens-mo­del­len», og Sil­jan har ved­tatt «Tele­marks-mo­del­len».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.