Ikkje end­ra jakt­tid

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Miljø­di­rek­to­ra­tet har ved­te­ke nye for­skrif­ter om jakt -og fangst­ti­der. I den nye for­skrif­ta er dei ve­sent­le­gas­te end­rin­ga­ne for Tele­mark­for­len­ga jakt­tids­ram­ma for jakt etter elg.

Ny jakt­tids­ram­me etter elg er 25. sep­tem­ber til 23. de­sem­ber for hei­le fyl­ket. Men fyl­kes­råd­man­nen mei­ner det ikke er naud­synt med ei ut­vi­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.