Ut­vi­der sam­ar­bei­det

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Bam­ble, Ski­en og Pors­grunn kom­mu­ner etab­ler­te Tolke­tje­nes­ten i Gr­en­land 1. ja­nu­ar 2012 med Pors­grunn som verts­kom­mu­ne. Si­den har Dran­ge­dal, Sil­jan og Kra­gerø også slut­tet seg til, og nå fore­slår råd­man­nen at verts­kom­mune­sam­ar­bei­det om tol­ke­tje­nes­te­ne end­res i tråd med end­ret av­ta­le som trer i kraft fra nytt­år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.