Nors­ke ep­ler har hatt en tøff start

Varden - - NYHETER - OLSO

Vi fry­der oss i dis­se da­ger når de nors­ke ep­le­ne når bu­tikk­hyl­le­ne. Det er sma­ken av norsk na­tur, kna­sen­de, saf­ti­ge og friskt. De nors­ke for­bru­ke­re kan ikke få nok, og han­de­len og pro­du­sen­te­ne har nå der­for gått sam­men for å få flest mu­lig av ut på mar­ke­det som spi­se­ep­ler.

Ep­ler er den nest mest po­pu­la­ere fruk­ten i Nor­ge, etter ba­nan. Hver og en av oss spi­ser litt over 8 kg ep­ler i året. To­talt ble det om­satt 55 128 tonn ep­ler i 2016. 14 % var nors­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.