Ma­gert

Varden - - SPORT -

West Bromwich-ma­na­ger To­ny Pu­lis er kjent for å va­ere en ring­rev i de­fen­siv or­ga­ni­se­ring. Like sprekt er det ikke all­tid i mot­satt ende av ba­nen. La­ge­ne ma­na­ger­ve­te­ra­nen har le­det har i øye­blik­ket sco­ret til­sam­men 314 Pre­mi­er League-mål på like man­ge kam­per, vi­ser tall fra sta­ti­stikk­le­ve­ran­dø­ren Op­ta. Det gir ikke mer enn ett mål per kamp i snitt. Lør­dag er West Ham mot­stan­der hjem­me på The Hawt­hor­nes. Det blir førs­te mu­lig­het til å få fart på mål­sta­ti­stik­ken. Mann­ska­pet til Pu­lis har sco­ret fi­re mål på fi­re kam­per så langt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.