Troll­fest

Varden - - KULTUR -

KRA­GERØ Kit­tel­s­en­hu­set kl. 11. Hele Kra­gerø er in­va­dert av troll på lør­da­gens troll­fest. Th. Kit­tel­sen er jo selv­es­te troll­teg­ne­ren, og på Kit­tel­s­en­hu­set får du vite enda mer: Mag­nus for­tel­ler om bå­de Kit­tel­sens troll og trol­le­ne i boka «Den sto­re nors­ke glemme­boka, om nis­ser, troll og vet­ter» som Mor­ten Thy­holt har teg­net. Gra­tis inn­gang!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.