Ri­no Lar­sen i Gal­le­ri Ose­bro

Varden - - KULTUR -

PORS­GRUNN Åp­ning lør­dag kl. 13. Ri­no Lar­sens bil­der er ofte farge­ster­ke og ener­gis­ke og in­spi­rert av livs­gle­de, kja­er­lig­het, ener­gi og und­ring. Lar­sen er bo­satt ved Lille­strøm, med lang er­fa­ring som il­lust­ra­tør og de­sig­ner. Han har hatt en rek­ke ut­stil­lin­ger og har på kort tid fått et stort pub­li­kum. Gra­fikk, ma­le­ri og skulp­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.