Kul­tur­minne­dag

Varden - - KULTUR -

VINJE Kul­tur­minne­da­gen på Botn skyssta­sjon i Våg­s­li. Ori­en­te­ring om ar­bei­det ved An­ders Dal­seg. Mu­sikk ved ele­ver fra Kul­tur­sku­len i Vinje og Lars Erik S Øy­gar­den. Kl 11- 16. Salg av kaf­fe , saft og vaf­ler. Arr: For­tids­minne­for­enin­gen og Vinje kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.