Rocke­ban­det Plopp (Barn i sen­trum)

Varden - - KULTUR -

PORS­GRUNN Plopp er til­ba­ke på AElve­spei­let, kl. 12.! Ban­det spil­ler selv­skrev­ne rocke­lå­ter for barn. Det blir san­ger om Ven­ner, som­mer­en, El-bil, hvor­dan man tel­ler på for­skjel­li­ge språk, skrubb­sår, lus og om at alt det gode star­ter på P – Piz­za pøl­ser yeh yeh yeh! An­be­falt fra 3-10 år

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.