Vest-Tele­mark kan m

Den størs­te ting­ret­ten i Tele­mark er na­er tre gan­ger så ef­fek­tiv som den mins­te. Nå kan det gå mot ned­leg­gel­se i Kvi­tes­eid el­ler på No­tod­den el­ler begge ste­der.

Varden - - HELG -

SORENSKRIVEREN:

Dag Bjør­vik er so­ren­skri­ver i Vest-Tele­mark og sjef for ting­ret­ten i Kvi­tes­eid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.