Is­te dom­sto­len sin

Varden - - HELG -

VIK­TIG FOR KVI­TES­EID:

– Jeg me­ner øv­re Tele­mark tren­ger en dom­stol, men vi hen­ger kan­skje i en tynn tråd, sier han.

Vest-Tele­mark ting­rett og Øv­re Tele­mark jord­skifte­rett gir vik­ti­ge ar­beids­plas­ser og hus­lei­e­inn­tek­ter til Kvi­tes­eid kom­mu­ne. Men er det god nok grunn til å opp­rett­hol­de to dom­sto­ler som be­tje­ner en sva­ert li­ten be­folk­ning?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.