Tra­fikk­ulyk­ke – mis­tan­ke om ru­set sjå­før

Varden - - NYHETER - KVITESEID

To bi­ler og tre per­soner var tirs­dag for­mid­dag in­volvert i en tra­fikk­ulyk­ke på E134 ved Brunke­berg i Kviteseid.

Po­li­ti­et mis­ten­ker at fø­re­ren av den ene bi­len var ru­set. Po­li­ti­et følger opp det­te vi­de­re.

– Po­li­ti­et plei­er å mel­de fra til oss hvis de har be­hov for bi­stand, men vi har ikke hørt noe fra dem, så da an­tar jeg at de har ord­net opp selv. Det har kom­met litt snø, så folk må ta hen­syn til det. Det er ikke meldt inn så mye til oss om tra­fi­ka­le pro­ble­mer. Folk må bare kjø­re forsiktig, va­ere rik­tig skodd, og få ned far­ten, det er veldig vik­tig, sier ope­ra­tør hos Statens veg­ve­sen til Var­den.

Bil­det til høy­re er fra Statens veg­ve­sens ka­me­ra på E134 i Brunke­berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.