To bi­ler kjør­te ut på sam­me sted

Varden - - NYHETER - SKI­EN

To bi­ler fikk tirs­dag pro­ble­mer i Schwachs gate. Bak­ken ned mot Hjel­len var veldig glatt, noe den fort blir på vin­ters­tid.

Tirs­dag mor­gen klok­ka 08.20 var det en uhel­dig bi­list som kjør­te i hus­veg­gen i byg­get som ligger på hjør­net av Swachs gate og Ned­re Hjelle­gate i Ski­en.

Noen ti­mer se­ne­re var det en laste­bil som gjor­de ak­ku­rat det sam­me på nøy­ak­tig sam­me sted. Det skal ha va­ert veldig glatt på ste­det.

Per­son­bi­len som kjør­te inn i hus­veg­gen skal ha hatt på som­mer­dekk iføl­ge po­li­ti­et. Po­li­ti­et opp­ret­ter sak.

Det er ikke meldt om mer snø de kom­men­de da­ge­ne. Ons­dag er det vars­let sol, mens tors­dag blir det opp mot 8 gra­der og regn­va­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.