Vil møte de fri­vil­li­ge

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Kviteseid kom­mu­ne in­vi­te­rer inn­byg­ger­ne til et møte om fri­vil­lig­het. Kom­mu­nen er i start­fa­sen med å lage en fri­vil­lig­hets­plan, som skal inn i sam­funns­pla­nen. De øns­ker der­for en dia­log med lag og for­enin­ger, for å set­te opp mål, vi­sjo­ner og opp­ga­ver.

Mø­tet vil va­ere tirs­dag 21. no­vem­ber i kom­mune­styre­sa­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.