Åpen klubb på ons­da­ger

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Sam­funns­hu­set i Fyres­dal er i full gang igjen med ons­dags­klub­ben.

Den er åpen for fem­te­klas­sin­ger og opp­over fra etter skole­tid og fram til klok­ken 20.30. I

til­legg til di­ver­se spill og ak­ti­vi­te­ter blir også mid­dags­bor­det dek­ket for al­le dem som øns­ker å kjøpe dét for en bil­lig pen­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.