Byg­ger om vei­kryss

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Krys­set ved det nye na­e­rings­om­rå­det i Høy­dals­mo byg­ges om. Det­te er også inn­kjø­rin­gen til ben­sin­sta­sjons­om­rå­det i Høy­dals­mo. Om­leg­gin­gen av krys­set vil gi be­ty­de­lig bed­re tra­fikk­sik­ker­het.

Iføl­ge vei­ve­se­net skal man spren­ge inn i fjel­let på inn­si­den av svin­gen, slik at vei­en blir dratt len­ger vekk fra der den ligger i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.