Skar­seth ny na­e­rings­le­der

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Sen­ter­par­ti­ets Gry Hei­di Skar­seth over­tar som ny le­der av na­e­ring-, mil­jø- og steds­ut­vik­lings­ut­val­get i No­tod­den kom­mu­ne.

Skar­seth etter­føl­ger Ås­laug Sem-Ja­cob­sen, som ble valgt inn på Stor­tin­get i høst. Skar­seth har tid­li­ge­re job­bet for Hydro, og hun er nå an­satt i Hau­ge­rud regn­skaps­kon­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.