Mørkt på Ei­dan­ger

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Det tar lang tid å få liv i gate­lys som har gått i svart, mel­der en be­bo­er i Løkke­berg­vei­en på Ei­dan­ger til kom­mu­nen. Han har hen­vendt seg til Laug­støl og er ikke for­nøyd med sva­ret:– De har en av­ta­le med Pors­grunn kom­mu­ne om at gate­lys har en tids­ram­me på 4-5 uker før de skif­ter paera. Det­te sy­nes jeg ikke er OK, mel­der han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.