Sol­vika får ut­vi­de

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Kom­mune­sty­ret gir Sol­vika Cam­ping til­sagn på kjøp av om­søk­te til­leggs­are­al un­der for­ut­set­ning av at dis­pen­sa­sjon fra kom­mune­pla­nen inn­vil­ges.

Cam­ping­plas­sen øns­ker å ut­vi­de inn på til­gren­sen­de LNF-om­rå­de. Bak­grun­nen for hen­ven­del­sen er at det sto­re ak­ti­vi­tet, og vente­lis­ter for å få plas­sert cam­ping­vog­ner og bo­bi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.