Iver Fos­sum red­det sei­er for U21-lands­la­get

Hjemme­hel­ten Iver Fos­sum ble matchvinner da han sat­te 2-1-må­let på over­tid i U21-EM-kva­li­fi­se­rin­gen mot Ir­land tirs­dag.

Varden - - SPORT - DRAMMEN

Med sei­e­ren har Nor­ge fort­satt mu­lig­he­ter i EM-kva­li­fi­se­rin­gen. Tyskland (12 po­eng) fø­rer han i grup­pen foran Ir­land (10) og Nor­ge (8).

Den førs­te sto­re sjan­sen kom etter 12 mi­nut­ter da Mar­tin Øde­gaard re­gis­ser­te et godt an­grep. Han spil­te fri Birk Ri­sa som fikk langt inn til Hen­rik Bjør­dal. Hans head­ing ble der­imot red­det etter godt keeper­ar­beid fra Kieran O’Ha­ra.

Etter 19 mi­nut­ter av­slut­tet Øde­gaard et flott an­grep med å gjø­re 1-0. Den­ne gan­gen var det Bjør­dal som var nest sist på bal­len. He­ere­en-prof­fen fin­tet flott ut ire­nes mål­vakt O’Ha­ra den­ne gan­gen.

Ire­ne kom seg etter kald­du­sjen og klar­te å set­te Nor­ge un­der press. Kristoffer Ajer had­de

en uhel­dig inn­gri­pen da han ikke klar­te å kla­re­re bal­len. Ja­ke Mul­ra­ney snap­pet bal­len og sat­te 1-1 etter 32 mi­nut­ter.

Etter at ire­ne tok over ini­tia­ti­vet mot slut­ten av 1. om­gang kom det nors­ke la­get bed­re og bed­re med og tok over spil­let etter hvi­len.

Mar­tin Øde­gaard had­de fle­re gode mu­lig­he­ter på fri­spark og på det sis­te for­sø­ket var det O’Ha­ras mes­ter­li­ge red­ning som hind­ret ny norsk le­del­se.

Ett mi­nutt ut i eks­tra­ti­den ble Nor­ge snytt for en klar hands, men på den etter­føl­gen­de cor­ne­ren ban­ket Fos­sum til på et skudd fra re­tur­rom­met.

Det nors­ke U21-lands­la­get un­der Leif Gun­nar Sme­ruds le­del­se har reist seg i EM-kva­li­fi­se­rin­gen etter en tung start. La­get vant 5-0 over Ko­so­vo, men kam­pen ble dømt til 0-3-tap etter at Kristoff Ajer ikke var spille­be­ret­ti­get. Så ble det tap borte for Ko­so­vo før det fulg­te to uav­gjor­te og mål­løse kam­per.

Skif­tet kom med 3-1-sei­e­ren hjem­me mot Tyskland i ok­to­ber. Ire­ne le­der grup­pen. (NTB)

FOTO: CORNELIUS POPPE / NTB SCANPIX

MATCHVINNER: Iver Fos­sum ble matchvinner da Nor­ge vant 2–1 i EM-kva­li­fi­se­rings­kam­pen hjem­me mot Ir­land tirs­dag. Bil­det er fra en tid­li­ge­re lands­kamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.