Ve­mo­dig lands­lags­far­vel for Fred­heim

Varden - - SPORT - FOT­BALL

Kom­men­ta­tor­ve­te­ra­nen Ken­neth Fred­heim (bil­det t.h.) kom­men­ter­te Nor­ges Alands­lags for sis­te gang i den­ne om­gang tirs­dag.

– Det er ve­mo­dig. Når man er veldig glad i norsk fot­ball og har fått va­ere med på hele den nors­ke lands­lags­opp­tu­ren på 1990-tal­let un­der mi­ne år i NRK, sit­ter man hele ti­den med drøm­men om at vi skal kom­me oss dit igjen og va­ere med i mes­ter­skap igjen. Lands­la­get skal va­ere vårt yp­pers­te pro­dukt. Det har va­ert spen­nen­de og gøy, men sam­ti­dig også tem­me­lig frust­re­ren­de inn­imel­lom å føl­ge det nors­ke lands­la­get de fire sis­te åre­ne, sier Dis­covery-kom­men­ta­tor Fred­heim til NTB.

Lands­lags­fot­bal­len flyt­ter til TV2etter­fire­år­påDis­coverys platt­form, mens Fred­heims en­tu­si­as­tis­ke og vel­ti­me­de kom­men­ta­rer skal fort­satt pre­ge Elite­se­ri­en hjem­me. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.