Her­ku­les-tur­ne­re vant Gla­de Tur­da­ger i As­ker

Varden - - SPORT - TURN

Pia Al­mank­aas og El­la Fred­rik­sen av­slut­tet se­son­gen med å gå til topps i Gla­de Da­ger i As­ker.

Her­ku­les-tur­ner­ne reis­te til As­ker for å del­ta i se­son­gens sis­te kon­kur­ran­se.

Si­den ni­vå­et har økt for­mi­da­belt sis­te året, var både tur­ne­re og tre­ne­re spent på om det var mu­lig å ta noen me­dal­jer.

– En­de­lig klar­te vi det uten­for vår re­gion. Det er en be­kref­tel­se på at tre­nin­gen vi hol­der på med er rik­tig og bra. Det gir mo­ti­va­sjon for jen­te­ne å stå litt på pal­len uten­bys, sier trener Ma­le­ne Kris­ti­an­sen.

Pia fikk 1. plass bom, skran­ke og sam­men­lagt, 2. plass i fritts­tå­en­de og 3. plass hopp. El­la fikk 2. plass skran­ke og 3. plass sam­men­lagt, bom og fritts­tå­en­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.