Hal­vor­sen skrev ny kon­trakt i Sarps­borg

Varden - - SPORT - FOT­BALL

Ole Jør­gen Hal­vor­sen har inn­gått en ny av­ta­le som bin­der ham til Sarps­borg ut 2020-se­son­gen.

30-årin­gen kom til­ba­ke til øst­fold­klub­ben foran årets se­song. Han har va­ert en vik­tig spil­ler og bi­dratt til at Sarps­borg jak­ter se­rie­me­dal­je og er klar for cup­fi­na­len.

– Det var dei­lig å få det­te ut av ver­den. For­hand­lin­ge­ne gikk knirke­fritt. Jeg er selv­føl­ge­lig strå­len­de for­nøyd med å va­ere en del av det som skjer i Sarps­borg 08 om da­gen, sier Hal­vor­sen til klub­bens nett­sted.

Den opp­rin­ne­li­ge kon­trak­ten var­te ut 2018-se­son­gen. Hal­vor­sen for­lot Sarps­borg til for­del for Sogn­dal i 2009. De­ret­ter gikk vei­en vi­de­re til Fred­rik­stad og Odd. I fjor var han også på ut­lån i Bodø/Glimt.

– Jeg er jo blitt veldig glad i Sarps­borg 08 etter mi­ne tid­li­ge­re se­son­ger her, men jeg had­de ald­ri fore­stilt meg at vi skul­le spil­le oss i en så god po­si­sjon som vi er nå. Det er jo helt utro­lig, sier kant­spil­le­ren. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.