Svens­ke skue­spil­le­re krever Dra­ma­ten-led elsens av­gang

Varden - - KULTUR - STOCKHOLM

Fle­re ansatte ved svens­ke Dra­ma­ten krever nå at le­del­sen ved den svens­ke na­sjo­nal­sce­nen byt­tes ut, skri­ver avi­sen Da­gens Ny­he­ter. Bak­grun­nen er at en skue­spil­ler på Dra­ma­ten an­gi­ve­lig skal ha be­gått gro­ve kren­kel­ser mot kol­le­ger. Det er snakk om per­son­an­grep og for­dek­te trus­ler, samt at per­sonen skal ha va­ert vold­som og kas­tet gjen­stan­der.

Til tross for at fle­re har for­talt at de er redd for skue­spil­le­ren, har le­del­sen ikke gjort noe.

Vi­de­re skal det ha fore­kom­met en ar­beids­kul­tur på Dra­ma­ten der ra­seri­ut­brudd og kren­kel­ser har va­ert ak­sep­tert, sa­er­lig på­hopp fra mann­li­ge skue­spil­le­re og re­gis­sø­rer.

Le­del­sen ved Dra­ma­ten, der nors­ke Ei­rik Stu­bø er tea­ter­sjef, vil ikke kan gå i de­tal­jer på hvil­ke til­tak de har iverk­satt, men sier de ser på al­le til­fel­le­ne. De har også star­tet en ut­red­ning, og hentet inn ju­ris­ter og psy­ko­lo­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.