Tryk­ker jule­hef­tet i 92.000 ek­semp­la­rer

Varden - - KULTUR - OSLO

Her­borg Krå­ke­vik (bil­det) har fått teks­ter av blant an­net Suzan­ne Brøg­ger, Bjørn Eids­våg, Ka­ri Brem­nes og Hå­kon Ble­ken i årets ut­ga­ve av Jule­ro­ser.

Krå­ke­vik har på ny tatt på seg re­dak­tør­kap­pen, og det med hell. Jule­hef­tet Jule­ro­ser har i år et re­kord­stort opp­lag – på hele 92.000 ek­semp­la­rer, mel­der Sam­la­get og Eg­mont.

Det lit­te­ra­ere jule­hef­tet har høy nos­talgi­fak­tor, der det hen­ter navn etter jule­hef­tet som ble utgitt mel­lom 1881 og 1944.

Det var i 2015 at Krå­ke­vik be­stem­te seg for å vi­dere­føre hef­tet, og tid­li­ge­re har hun hatt navn som Karl Ove Knaus­gård og An­ne B. Rag­de på bi­drags­lis­ten. Årets ut­ga­ve har også teks­ter av Syn­nø­ve Macody Lund, Alf Prøy­sen og An­ne Gre­te Preus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.