Frem­med­kri­ge­re

Varden - - KULTUR - SKI­EN

Ibsen­hu­set/Lit­te­ra­tur­hu­set i Ski­en. Er­lend Ofte Arnt­sen og De­mi­an Vi­tan­za kl. 19.00. Kjøtt og blod til frem­med­kri­ger­ne – do­ku­men­ta­risk lit­te­ra­tur. Den­ne kvel­den får du møte for­fat­ter­ne bak to bø­ker som gir ny inn­sikt som er vik­tig for å for­stå år­sa­ken til at norsk ung­dom en­der opp som ter­ror­kri­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.