Om Birke­land

Varden - - KULTUR -

Gull­bring Kul­tur­an­legg kl. 19. Alt for vi­ten­ska­pen – his­to­ria om Kris­ti­an Birke­land. Tea­ter­fore­stil­ling om den geni­a­le fors­ke­ren som gjor­de in­du­stri­even­ty­ret Norsk Hydro mu­lig, men som nes­ten ble glemt etter sin død.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.