BEGRAVELSER

Varden - - FOLK -

Ons­dag 15. no­vem­ber:

Rei­dun Nil­sen - be­gra­ves fra Bam­ble kir­ke kl. 13.00. Ka­rin Sø­ren­sen - be­gra­ves fra Ei­dan­ger kir­ke kl. 13.00. Mar­ga­reth Ire­ne Jo­hann­e­sen be­gra­ves fra Gims­øy kir­ke kl. 13.00. Olav Andreas Gro­ven - bi­set­tel­se i Hed­dal ka­pell kl. 12.00. Ka­rin Inge­leif Lind­stad Lud­vig­sen - be­gra­vel­se fra Tør­mo ka­pell kl. 13.00.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.