BURSDAGER

Varden - - FOLK -

40 år

Mo­na. Hipp hur­ra for vår kja­ere dat­ter, se­st­ra, mam­ma og kja­eres­te! Gra­tu­le­rer så mye med den sto­re da­gen din. Du­e­ren­av­de flot­tes­te vi vet om og vi set­ter utro­lig stor pris på deg! Mat­hias og An­ja er hel­di­ge som har fått en så fin mam­ma. Hå­per du får en kjempe­fin dag, og vi gle­der oss mas­se til å fei­re deg lør­dag. Vi er veldig, veldig glad i deg! Klem­mer fra Mat­hias, An­ja, mam­ma, pap­pa, Hans Pet­ter og Hei­di.

13 år

Vi vil gra­tu­le­re flot­te, snil­le, selv­sten­di­ge, mor­som­me, tryg­ge og gode Mia med 13-års­da­gen i dag. Du har hatt en su­per fei­ring med dine bes­te ven­ner. Hå­per du får en fin fei­ring med fa­mi­lie i dag. Klem­mer fra Mar­cus, An­ders, mam­ma og pap­pa.

9 år

Hipp hur­ra for skjøn­ne Mie vår, som fyl­ler 9 år i dag! Vi gle­der oss til å fei­re deg! Man­ge og gode burs­dags­klem­mer fra Iver, mam­ma og pap­pa, mom­mo og moffe­loff og Far.

9 år

Hipp hur­ra for Ti­mi­an Sind­berg An­der­sen i Lan­gan­gen, som fyl­ler 9 år i dag. Du er en kjekk og flott gutt, full fart hele da­gen en­ten med fot­ball eller ri­ding. Vi ko­ser oss hver gang vi er sam­men med deg. Hil­sen olde­mor og olde­far i Lan­gan­gen, beste­mor og beste­far på Ho­vet, tan­te Ca­ri­na, on­kel At­le, Cornelius og Alex­an­der.

5 år

Sto­re gra­tu­la­sjo­ner til vår sto­re, ny­de­li­ge dat­ter So­fie Ca­mil­la 5 år. Vi els­ker deg, og du er en stor del av våre hjer­ter. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa, søs­ken: Adam, Em­me­lin, Andreas, Sig­mund, Ti­ril og Mat­hias + na­er fa­mi­lie og ven­ner.

3 år

Vet­le Li­en Sau­ar fyl­ler 3 år i dag. Hipp hur­ra for deg i dag, lil­le skjøn­ne gle­des­spre­der!! Vi er veldig glad i deg. Man­ge gode burs­dags­ko­ser fra Vil­de, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.