Na­tu­rens skulp­tur­park

Varden - - HAL­LO VAR­DEN -

I noen flot­te da­ger flom­met sol­skin­net over byen vår, og vi fikk se skjønn­het skapt av snø og sol!

Snø­en, som da­ger i for­vei­en bare had­de fått ne­ga­tiv om­ta­le, gjor­de vir­ke­lig opp for seg når den al­li­er­te seg med sola!

Med ka­me­ra og god tid gikk rusle­tu­ren min langs vei­kan­ten på Vest­re Gul­set. Her var det vans­ke­lig å vel­ge i fan­tas­tis­ke for­ma­sjo­ner- men skjønn­he­ten i for­mer og land­skap var en vi­ta­min­inn­sprøy­ting av de sjeld­ne!

Så, kom deg ut i sol og snø, vi vet ikke hvor len­ge vi har det sånn! Ing­rid

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.