Hva skal bar­net he­te?

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Pors­grunn kom­mu­ne byg­ger ny svøm­me- og idretts­hall på Kjøl­nes. Nå er de på ut­kikk etter et godt navn på an­leg­get. Har du et bra for­slag? spør kom­mune­trol­le­ne på hjemme­sida til kom­mu­nen.

Fris­ten er 11. mars og du kan vin­ne en tu­sen­lapp. Trol­le­ne tar imot navn på både hele an­leg­get samt hver en­kelt hall.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.