Sø­ker om mid­ler til spel

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Sel­jord folke­høg­sko­le i sam­ar­beid med Evju bygde­tun sø­ker om 30.000 kro­ner fra Sau­he­rad kom­mu­ne til som­mer­ens opp­set­ning av «Huldre­søl­vet».

To­tal­bud­sjet­tet for opp­set­nin­gen er 350.000 kro­ner. Råd­man­nen går inn for at kom­mu­nen støt­ter opp­set­nin­gen med 15.000 kro­ner, fram­går det av inn­stil­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.