All­møte om data­sen­ter

Varden - - FRA FJORD TIL FJELL -

Ad­mi­ni­stra­sjo­nen i by­ut­vik­ling, drift og kul­tur har fore­slått at det ar­ran­ge­res et all­møte i Gul­set og Øv­re Gjer­pen lo­kal­ut­valg ved­rø­ren­de data­sen­te­ret på Gromstul.

På mø­tet, som lo­kal­ut­val­ge­ne må fin­ne eg­net tids­punkt til, vil ad­mi­ni­stra­sjo­nen ori­en­te­re og det er mu­lig Stats­kraft også kom­mer med in­for­ma­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.