OMAR EDDAHRI

Varden - - SPORT -

▶ Født: 30. au­gust 1990 (27 år)

▶ Klubb: Kon­trakts­løs

▶ Po­si­sjon: An­grep (kant)/of­fen­siv midt­bane

▶ Tid­li­ge­re klubb/kam­per/mål (eli­te):

▶ 2014-2017 Eskil­stu­na/97/31

▶ Ak­tu­ell: Er en av tre­fire spil­le­re Odd job­ber med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.