Red­det slutt­spil­let

Varden - - SPORT -

Lø­ren­skog klar­te ikke vin­ne i sis­te se­rie­run­de i elite­se­ri­en i is­hockey, men fikk den sis­te slutt­spill­plas­sen da Stjer­nen kol­lap­set og må spil­le kva­li­fi­se­ring.

Alle me­dal­je­ne i elite­se­ri­en i is­hockey var delt ut før sis­te se­rie­run­de, og det størs­te spen­nings­mo­men­tet var hvil­ket lag som fikk den sis­te slutt­spill­splas­sen og hvil­ket lag som skal spil­le ned­rykk­s­kva­li­fi­se­ring.

Lø­ren­skog had­de den vik­ti­ge åt­tende­plas­sen på ta­bel­len før run­den, men fikk en dår­lig start mot Vå­ler­en­ga i Furu­set Fo­rum. Mar­tin Lau­mann Yl­ven sco­ret i hver av de to førs­te pe­rio­de­ne og sør­get for at hjemme­la­get le­det 2-1. Lø­ren­skog tap­te 6-3

I Fred­rik­stad le­det Stjer­nen 3-0 i star­ten av an­nen pe­rio­de et­ter sco­rin­ger av Mar­cus Bryh­nisve­en, Mar­kus Karls­son og Jos­hua MacDo­nald, men tap­te til slutt 5-4 for Mang­le­rud Star.

Lø­ren­skog ble åt­ten­de og sis­te lag som tok seg til slutt­spill, mens Stjer­nen skal spil­le kva­li­fi­se­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.