Kja­er­stad i spei­let

Varden - - KUL­TUR -

▶ For­fat­ter­treff med Jan Kja­er­stad, på AElve­spei­let kl. 21 - 22. Ro­ma­nen «Ber­ge» er en helt spe­si­ell ro­man, et pris­me av vår tid, en pens mel­lom fik­sjon og vir­ke­lig­het. Møt for­fat­te­ren til sam­ta­le med Lit­te­ra­tur­ga­ra­sjen i foajé­en i AElve­spei­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.