SKAM(løs)

Varden - - KUL­TUR -

▶ Ibsen­hu­set/Lit­te­ra­tur­hu­set kl. 19. Ul­rik­ke Falch mø­ter De skam­løse jen­te­ne So­fia Srour, Amina Bi­le og Nancy Herz, i sam­ta­le med Madelei­ne Schultz. De skam­løse jen­te­ne utga ung­doms­boka Skam­løs høs­ten 2017 og har va­ert på al­les lep­per si­den. Pe­er Gynt-sa­len. Dø­re­ne åp­nes kl. 18.30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.