Års- og fest­møte

Varden - - KUL­TUR -

▶ Stat­hel­le Pen­sjo­nist­for­ening har års­møte på Ser­vice­sen­te­ret kl. 18.00. Et­ter lag­sa­ker og valg blir det van­lig fest­møte. Per As­dal med ven­ner un­der­hol­der, og vi får be­søk av Svein Ol­sen fra «Ban­ken.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.