Sjuke­plei­er­nes år

Varden - - KUL­TUR -

▶ Tele­mark sjuke­plei­er­for­ening har års­møte på Ho­tell fri­tids­par­ken kl. 17. Spe­sial­kon­su­lent Tit­ti Huse­by ori­en­te­rer om veil­der for på­rø­ren­de i helse. og om­sorgs­tje­nes­ten. Vel­kom­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.