Ons­dags­treff

Varden - - KUL­TUR -

▶ Lie kul­tur­hus kl. 11. Aa­ge Nord­heim, el­ler mest kjent for de fles­te som Oagee, er en ar­tist som i mer enn 40 år har han far­tet land og strand rundt og un­der­holdt. Den­ne ons­da­gen spil­ler han til dans på ons­dags­tref­fet i Cap­pe­lens gate 8.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.