Don’t Breathe

Varden - - RA­DIO & TV -

Ame­ri­kansk grøs­ser fra 2016. Rocky, Alex og Mo­ney er tre kri­mi­nel­le fra De­troit som tje­ner til li­vets opp­hold ved å bry­te seg inn i hus som be­nyt­ter seg av sik­ker­hets­sys­te­met til fir­ma­et til fa­ren til Alex. Men han som kjø­per de stjål­ne va­re­ne fra Mo­ney gir dem ikke en rett­fer­dig pris, og i hvert fall ikke nok til å fi­nan­siere Rockys drøm­mer om å flyt­te til Ca­li­for­nia sam­men med lille­søs­te­ren Did­dy. Med: Ja­ne Levy, Dy­lan Minn­et­te, Da­ni­el Zovat­to, Step­hen Lang. Re­gi: Fe­de Al­va­rez. (15 år) Via­sat Film Pre­miere kl 21.00

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.