– Det er bare å kle seg godt

Varden - - DA­GENS BIL­DE -

BAM­BLE Kul­de skrem­mer ikke gut­ta fra Lund­sett & Wal­le. I over ti mi­nus­gra­der var de i full gang med gra­ving på strek­nin­gen mel­lom Ri­is og Sund­by. Der skal det leg­ges vann ned til hytte­fel­tet og nå er for­ar­bei­det i gang. På bil­det: Tor­geir Bar­stad Han­sen, Tho­mas And­re­sen og Ei­vind Ei­dis­sen. – Det er bare å kle seg. Det er sunt å få litt far­ge i kin­na, smil­te de da Var­den var inn­om.

Fred­rik Pe­der­sen (foto) og Tone Lense­bak­ken (tekst)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.